NCCD


NCCD: Trang chủ

Bộ trưởng: Làm rõ, xử nghiêm việc thiếu tiền trợ cấp của người tàn tật

Bộ trưởng: Làm rõ, xử nghiêm việc thiếu tiền trợ cấp của người tàn tật
"Trong lúc cả nước đang tập trung chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn, thì lại xảy ra sự việc đán...

Trợ giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật.Thông tư này qu...

Dizin Ekle Site Analiz genel blog oğuz facebook son dakika haber dmoz tatlı tarifleri tatil köyü ucuz tatil tatli tarifi sosyal imleme webmaster